Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2008

Για αρχή...

Αυτό το ιστολόγιο γίνεται στο πλαίσιο της επιμόρφωσης επιμορφωτών Β επιπέδου στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών του ΠΑΚΕ Μακεδονίας. Σκοπεύει να προκαλέσει ένα διάλογο μεταξύ των επιμορφούμενων στα ΠΑΚΕ, αλλά και άλλων χρηστών του διαδικτύου, με θέμα την ιστορική διάσταση της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Σήμερα μένουμε αμήχανοι ή έκθαμβοι μπροστά στις κατακτήσεις των νέων τεχνολογιών, αγωνιούμε για την αφομοίωση των νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού ή προβληματιζόμαστε για τη μορφή και το χαρακτήρα της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και στη ζωή μας γενικότερα. Μήπως, όμως, θα έπρεπε να ήμασταν περισσότερο εκστατικοί παρακολουθώντας την ιστορική πορεία που οδήγησε στη σημερινή παγκόσμια κυριαρχία των ΤΠΕ; Μήπως ο στοχασμός προς αυτην την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνει εντονότερος σε μια στιγμή, μάλιστα, που η επίσημη στοχοθεσία της Ε.Ε. θέτει ως προτεραιότητα τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής Ευρώπης της αγοράς ως το 2010, προτρέποντας την ενίσχυση των θετικών, κυρίως, σπουδών; Μήπως τελικά, η ανθρωπολογική διάσταση με την ανάδειξη της σημασίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών για την ανθρώπινη δράση στην ιστορική της πορεία είναι η απάντηση στην "ανταγωνιστική" ευρωπαϊκή διάσταση;

Δεν υπάρχουν σχόλια: