Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

Τα μυστήρια του Τσατάλ Χουγιούκ
Η ιστοσελίδα της επιστημονικής ομάδας του Τσατάλ Χουγιούκ ενός νεολιθικού χωριού, το οποίο ανασκάπτεται εδώ και πολλά χρόνια από διεθνείς αρχαιολογικές αποστολές
http://www.smm.org/catal/ προσφέρει τη δυνατότητα για μια παιδική δραστηριότητα με άξονα την ανασκαφή και τα ευρήματά της. Ξενάγηση στη θέση και δραστηριότητες και παιχνίδια όλων των τύπων συνιστούν το περιεχόμενό της. Μεταξύ αυτών, μια προσομοίωση για την κατασκευή ενός νεολιθικού γεύματος ή δραστηριότητες που εξοιξειώνουν τα παιδιά με τις αρχαιολογική μέθοδο και τα ερευνητικά αντικείμενα της αρχαιολογία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες

Δεν υπάρχουν σχόλια: