Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2008

Επικοινωνία και πληροφορίες: μια πολύ παλιά υπόθεση


Είναι δεδομένο ότι ο πολιτισμός στηρίχθηκε στις πληροφορίες και την επικοινωνία. Από την παλαιολιθική ακόμα εποχή οι πρώτες κοινότητες ανθρώπων δημιούργησαν το πλαίσιο δράσης τους (κυνήγι και τροφοσυλλογή, κοινωνική δράση) μέσα σ' ένα χώρο ο οποίος περιλάμβανε την ύπαρξη και άλλων ανθρώπινων ομάδων. Στη νεολιθική εποχή πριν από 8.000 χρόνια και πλέον τα ίχνη αυτής της επικοινωνίας γίνονται απτά. Εργαλεία από οψιανό, για παράδειγμα, ένα ηφαιστειακό πέτρωμα που υπάρχει στη Μήλο, συναντώνται σε όλα τα Βαλκάνια. Το ίδιο συμβαίνει και με αντικείμενα από ένα όστρεο αιγαιακής προέλευσης που εντοπίζονται μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Έχουν διατυπωθεί πολλές υποθέσεις για τα μοντέλα αυτών των επικοινωνιών. Πολλοί διατυπώνουν την άποψη ότι προκύπτουν μέσα από ένα δίκτυο πληροφοριών και επικοινωνίας από χέρι σε χέρι μεταξύ κοντινών οικισμών και όχι ανάμεσα σε οικισμούς μακρινών αποστάσεων. Έχουμε να κάνουμε, ίσως, με το πρώτο τοπικό δίκτυο στον κόσμο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: