Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008

Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία του παρελθόντος

ένα ρεπορτάζ για την ψηφιοποίηση του αρχείου της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών δείχνει έναν άλλο δρόμο σύνδεσης των ΤΠΕ με το παρελθόν: διάσωση των αρχείων, αλλά και πρόσβαση από απόσταση! Θα το φαντάζονταν άραγε ποτέ οι Πτολεμαίοι που μετά το 300 π.Χ. συγκέντρωσαν, και ήλεγξαν ουσιαστικά τη γνώση, στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: