Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2008

Τα μυστήρια του Τσατάλ Χουγιούκ (2)


Η ιστοσελίδα του Τσατάλ Χουγιούκ, http://www.smm.org/catal, η οποία είναι αφιερωμένη στα παιδιά, αποτελεί, σίγουρα, μια από τις καλύτερες στο είδος της. Πρόκειται στην ουσία για ένα λογισμικό όπου η αρχαιολογία, η μεθοδολογία της, τα ευρήματα της θέσης και οι αρχαιολόγοι παρουσιάζονται με μοναδικό, σχεδόν, τρόπο. Η μόνη κριτικη που θα μπορούσε να ασκηθεί είναι ότι οι επισκέπτες της, παρότι αποφασίζουν τι θα δουν, δε διερευνούν, ουσιαστικά, από μόνοι τους τα δεδομένα αφού η κάθε επιλογή τους οδηγεί σε ένα "δημιουργημένο" περιβάλλον. Μοναδική εξαίρεση η δραστηριότητα για την κατασκευή ενός νεολιθικού γεύματος, η οποία προσομοιώνει την κατασκευή ενός ανάλογου γεύματος σε μια σύγχρονη κουζίνα. Είναι, όμως, γεγονός ότι με βάση την προτεινόμενη ιστοσελίδα μπορεί να εκπονηθούν αξιόλογα σενάρια. Η χρήση του αγγλικού γλωσσαρίου και του χρονολογικού πίνακα (timeline) αποβαίνει ιδιαίτερα χρήσιμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: